Stichting de overblijf

Tussenschoolse opvang
De tussenschoolse opvang wordt op De Driehoek geregeld door Stichting de Overblijf. Stichting de Overblijf wordt geleid door mevrouw Linda van Nierop (0180 844404).  Email:  info@deOverblijf.nl. De formulieren voor de tussenschoolse opvang worden door de school verstuurd. Voor meer informatie zie:

www.deoverblijf.nl