MR

JAARVERGADERING 2016

De jaarvergadering van de Medezeggenschapsraad (MR) wordt gehouden op maandag 19 september. Hier doet de MR verslag van het afgelopen jaar. De begroting en de jaarafrekening worden besproken. De jaarvergadering begint om 19.00 uur. Deze vergadering vindt plaats in de hal van de school en zal uiterlijk om 19.45 uur eindigen.
Klik hier voor de notulen van 20 juni 2017
Klik hier voor de notulen van 18 april 2017
Klik hier voor de notulen van 31 januari 2017
Klik hier voor de notulen van 13 december 2016
Klik hier voor de notulen van 01 november 2016
Klik hier voor agenda jaarvergadering 2016
Klik hier voor het verslag van de jaarvergadering 2015