MR

MR staat voor de medezeggenschapsraad van De Driehoek. De MR bestaat uit 6 gekozen leden en de directeur als gesprekspartner. De gekozen leden zijn drie teamleden en drie ouders. De MR overlegt met de schooldirectie over beleidszaken die bestuur, school, personeel, leerlingen en/of ouders aangaan. De MR werkt volgens een medezeggenschapsreglement. Van elke vergadering worden de goedgekeurde notulen op de website geplaatst en via Parro naar alle ouders verstuurd. Onze MR is ook vertegenwoordigd in een Gemeenschappelijke MR, waarbinnen alle scholen van OZHW vertegenwoordigd zijn.

We horen graag uw ideeën, vragen en wensen. Bij voorkeur ontvangt de MR uw bijdrage per e-mail. Het centrale e-mailadres van de MR is: MR@obs-de-driehoek.nl