MR-vergaderingen

De MR vergadert bijna iedere maand. In voorkomende gevallen kan een extra MR-vergadering noodzakelijk zijn. Een week voorafgaand aan de vergadering worden de stukken verstuurd.

De MR hanteert een jaarplanning met te behandelen thema’s. Vanzelfsprekend kunnen onderwerpen verschuiven in het jaar of kunnen nieuwe onderwerpen zich aandienen. De jaarplanning dient dan ook slechts als leidraad / gids voor de te behandelen thema’s.

Om ervoor te zorgen dat de MR optimaal functioneert naar de directie en de achterban toe, maar ook dat binnen de MR de werkzaamheden zo goed mogelijk verlopen en ieder lid haar/zijn bijdrage vrijuit kan leveren, wordt het functioneren van de MR eenmaal per jaar in juni geëvalueerd.

De MR vergaderingen zijn openbaar. U kunt altijd een MR vergadering bijwonen. U bent van harte welkom. Graag ontvangen we van tevoren een berichtje van uw kant. Dat kan op het volgende e-mailadres: MR@obs-de-driehoek.nl

Vergadering Locatie Aanvangstijd
04-09-2018 Basisschool De Driehoek 19.00 uur
09-10-2018 (jaarvergadering) Basisschool De Driehoek 19.00 uur
06-11-2018 Basisschool De Driehoek 19.00 uur
15-01-2019 Basisschool De Driehoek 19.00 uur
12-02-2019 Basisschool De Driehoek 19.00 uur
05-03-2019 Basisschool De Driehoek 19.00 uur
09-04-2019 Basisschool De Driehoek 19.00 uur
21-05-2019 Basisschool De Driehoek 19.00 uur
18-06-2019 Basisschool De Driehoek 19.00 uur
10-09-2019 Basisschool De Driehoek 19.00 uur