MR-leden

De leden van de Medezeggenschapsraad zijn:

Naam Aandachtsgebieden
Peter de Vries Voorzitter
Muttalip Metin
Leonie de Kruijff-Donker
Cherryen Gravenstijn Secretaris
Alexandra Tavares Secretaris
Vera Duijndam- de Jong Secretaris

 

Nieuwe leden worden geworven volgens de richtlijnen die hiervoor gelden (o.a. algemene kennisgeving en verzoek tot sollicitatie, eventueel met stemmingsronde). De zittingsperiode is drie jaar en deze kan met drie jaar worden verlengd. Indien er geen kandidaten zijn voor het MR-lidmaatschap kan de zittingsperiode meerdere malen worden verlengd.

De leden stellen zich hieronder aan u voor:

Peter de Vries (oudergeleding & voorzitter)

Mijn naam is Peter de Vries. Ik ben de vader van Bram, Jet en Cato. Sinds 2016 ben ik lid van de MR en ben ik tot voorzitter gekozen. In het dagelijks leven werk ik als beleidsmedewerker in Den Haag.

Ik vind een veilige en leuke leer-/werkomgeving erg belangrijk. Het beleid en de keuzes die de schoolleiding maakt zijn daarvoor erg belangrijk. In de MR kan ik samen met andere ouders, medewerkers van de school en de directeur meepraten over deze keuzes. Ik hoor daarom ook graag van alle betrokkenen bij onze school wat er speelt!

Met vriendelijke groet,

Peter de Vries

Muttalip Metin (oudergeleding)

Hallo, Ik ben Muttalip Metin, vader van Mehmet (5 jr) en Semih (2 jr) en getrouwd met Sayeste. Momenteel ben ik in het dagelijks leven werkzaam bij de gemeente Rotterdam als adviseur Wonen en leefbaarheid voor het college van burgemeester en wethouders. Ik ben zowel (onderwijs)jurist als bestuurskundige.

De reden dat ik mij heb aangemeld voor de Medezeggenschapsraad (MR) is dat ik het belangrijk vind om als ouder een bijdrage te kunnen leveren aan een goed functionerende school voor (mijn) kinderen. Voor iedereen is een goede opleiding een basis voor het latere succes in de maatschappij. Dit begint al bij de basisschool. Ik heb zelf heel lang gestudeerd en ben eigenlijk nooit met tegenzin naar school of studie gegaan.

Ik verwacht met mijn kennis en ervaring een positieve invloed te kunnen hebben op de te nemen beslissingen en de te geven adviezen over allerhande onderwerpen die aan de MR (moeten) worden voorgelegd. Ik kijk uit naar een prettige samenwerking met de overige MR-leden teneinde gezamenlijk te werken aan een school waar kinderen met veel plezier komen en ouders hun kinderen met een goed gevoel brengen.

Tot gauw,

Muttalip Metin

Leonie de Kruijff-Donker (oudergeleding)

Hallo allemaal,

Graag stel ik me als MR-lid kort aan jullie voor.
Mijn naam is Leonie de Kruijff – Donker, ik ben 43 jaar oud, getrouwd met Maarten en trotse mama van Lotte uit groep 3 en Stijn uit groep 1/2C. Ik heb heel wat jaren als leidinggevende gewerkt en me de afgelopen 9 jaar bezig gehouden met marketing en interne communicatie bij een groot internationaal bedrijf.

Wat mag je van mij verwachten?
Ik ben een enthousiast en gedreven persoon die graag meedenkt over alle zaken die van invloed zijn op het reilen en zeilen op De Driehoek. Hierbij zie ik het dan vooral als mijn taak om vanuit ‘ouderstandpunt’ het belang van de kinderen en de kwaliteit van het onderwijs dat zij krijgen te bewaken.

Ik ben een positief ingesteld, sociaal en gemakkelijk benaderbaar persoon, zodat ik hopelijk niet alleen vanuit mijn eigen gedachten en beweegredenen zal hoeven spreken, maar ook de input van andere ouders mee zal kunnen nemen in mijn rol als MR-lid en zo een goede woordvoerder/vertegenwoordiger kan zijn voor alle ouders. Schroom dus niet om mij (of een van mijn collega MR-leden) aan te spreken als er zaken zijn waarvan je denkt dat de MR een rol kan spelen!

Hartelijke groet,
Leonie de Kruijff – Donker

Cherryen Gravenstijn (leerkrachtgeleding, secretaris)

Hallo allemaal,

Ik ben juf Cherryen Gravenstijn en werk sinds 2007 op De Driehoek. Ik houd van lachen, reizen, eten, zwemmen en lezen. Ik ga graag en regelmatig naar Seminars en bijeenkomsten toe om mezelf te blijven ontwikkelen. Het geleerde pas ik toe op mijn leerlingen, omdat ik het belangrijk vind om kinderen te laten zien dat je altijd aan het leren en groeien bent. Ik zie het als mijn plicht als Pedagoog.

Ik zit al meer dan 14 jaar in het onderwijs en heb lesgegeven aan groep 1/2, 5, 6, 7 en dit jaar groep 8. Ook ben ik sinds 2008 in bezit van mijn masterdiploma Gedragsspecialist. Als Gedragsspecialist ondersteun ik ouders met opvoedkundige vragen, ik coach leerlingen om hun gedrag (zelfvertrouwen, onzekerheid, leerprestaties, enz.) te verbeteren met blijvend resultaat. Ook ondersteun ik mijn collega leerkrachten en de Intern Begeleider. Samen met het KIVA-team, zorg ik ervoor dat we positief gedrag binnen de school stimuleren en borgen. Positief gedrag zorgt voor blije, vrolijke kinderen, die juist daardoor nog beter kunnen presteren en zich nog beter kunnen ontwikkelen. Gelukkig zijn met veel liefde staat boven alles!

Ik ben sinds 2014 MR lid waarbij ik de rol van secretaris op mij heb genomen. Ik maak de agenda aan, notuleer en vergader mee tijdens de MR vergaderingen om ervoor te zorgen dat De Driehoek een fijne school is en blijft voor kinderen, ouders en leerkrachten. Iedereen met plezier naar school!

Ik hoop u snel te zien bij een van onze vergaderingen. U bent van harte welkom!

Met vriendelijke groet,

Juf Cherryen Gravenstijn

Alexandra Tavares (leerkrachtgeleding & secretaris)

Mijn naam is Alexandra Tavares. Ik ben 38 jaar oud en ben geboren in Spanje. Ik heb een Portugese achternaam, aangezien mijn vader uit Portugal komt.

Ik werk inmiddels 15 jaar in het onderwijs. Ik heb eerst 2 jaar gewerkt op ODS De Dubbeldekker, een Daltonschool in Barendrecht. Na die 2 jaar ben ik binnen de stichting veranderd van school en ben in 2006 met plezier op OBS De Driehoek komen werken.

Ik heb les gegeven aan verschillende groepen, waaronder de groepen 4, 5, 6 en als invaller in groep 7. Dit schooljaar ben ik de leerkracht van groep 4. Ook ben ik naast leerkracht MR-lid van onze school. Ik vervul samen met mijn collega’s Vera en Cherryen de rol van secretaris. Ik vind het belangrijk en prettig om mee te mogen denken over het onderwijsbeleid en andere zaken op onze school. Samen met de andere MR-leden zal ik de belangen proberen te behartigen van de kinderen, ouders en collega’s.

Vriendelijke groet,

Alexandra Tavares

Vera Duijndam-de Jong (Leerkrachtgeleding & secretaris)

Ik ben Vera Duijndam, 36 jaar, echtgenoot van Daniël en moeder van twee fantastische kinderen, Rik van 9 (groep 6) en Eemy van 6 (groep 3). Sinds 2004 ben ik werkzaam in het basisonderwijs. In februari 2008 ben ik op de Driehoek komen werken. Sinds die tijd heb ik aan verschillende jaargroepen lesgegeven. Momenteel sta ik met heel veel plezier voor groep 5 & 6. Naast lesgeven houd ik mij op dit moment bezig met o.a. de PR van de school, Social Media en het beheer van de website. Daarnaast houd ik mij als bedrijfshulpverlener ook bezig met de veiligheid in en om de school.

Vanaf schooljaar 2017-2018 ben ik lid van de MR en behartig daar zo goed mogelijk de belangen van mijn collega’s, de school en natuurlijk onze leerlingen. Ik vind het belangrijk dat er een fijne, open sfeer heerst in de school. Hierbij is een goed contact met ouders van groot belang. Mijn doel is om ervoor te zorgen dat alle kinderen zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen en dat kan in mijn ogen alleen maar wanneer zij zich prettig voelen. Een goed beleid binnen de school kan hier aan meewerken en ik vind het interessant om hier samen met de andere MR-leden vorm aan te geven.

Als secretaris van de MR draag ik o.a. de zorg voor de agenda, de notulen en de communicatie met mijn achterban, de leerkrachten. Ik ben graag op de hoogte van de “punten en de komma’s” in beleid en protocollen, afspraken en regels die ingevoerd worden, zodat we allemaal kunnen profiteren van een fijne school. Ik hoop op deze manier mijn steentje bij te dragen aan de kwaliteit van ons onderwijs.

Vriendelijke groet,

Vera Duijndam-de Jong