Veilige school

samen maken we er een fijne school van

Op Basisschool De Driehoek investeren we veel tijd in een klimaat dat wij voor de kinderen, de leerkrachten en de ouders belangrijk vinden. We waarborgen te allen tijde rust en veiligheid in de school. Kinderen leren immers het best wanneer zij weten wat de afspraken zijn en zien dat deze bewaakt worden. Dit biedt namelijk een stuk duidelijkheid, iets wat kinderen doorgaans prettig vinden en waarderen. In de klassen zorgt de leerkracht voor een rustig, fijn werkklimaat. We vinden het gedrag van kinderen belangrijk en evalueren dagelijks wat er op school gebeurt. De veiligheid van uw kind is voor ons van groot belang. En dan hebben we het niet alleen over fysieke veiligheid, maar zeker zozeer over emotionele veiligheid. We weten dat pesten levenslange littekens kan veroorzaken.
Om met elkaar een veilige school te creëren, maken wij o.a. gebruik van het programma Kiva.
KiVa is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op de basisschool. KiVa zet in op positieve groepsvorming en stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarmee worden de sociale veiligheid en het pedagogisch klimaat op school verbeterd. Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel en dus niet op specifieke individuen. Ons motto luidt dan ook: ‘Samen maken we er een fijne school van!’
KiVa:
• Verbetert het school- en leerklimaat
• Verhoogt de leeropbrengsten en -prestaties
• Verhoogt het welbevinden van leerlingen
• Effectief in het tegengaan van pesten

Verder horen bij deze methode de 7 KiVa-regels. Deze regels hangen in alle klassen en in de gangen van de school. www.kivaschool.nl

We maken gebruik van cookies om onze website optimaal te laten werken. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.