Engels in alle groepen

 

De Engelse taal speelt een steeds grotere rol in onze samenleving. Op het werk, in het vervolgonderwijs, in internationale contacten, enzovoort. Door een goede beheersing van het Engels kun je gemakkelijker communiceren ‘all over the world’, iets wat onze jeugd veel meer doet dan vorige generaties. Basisschool De Driehoek geeft in alle groepen Engels (dus vanaf groep 1). Wij maken gebruik van een gloednieuwe Engelse methode ‘Join In’. Wij zijn er van overtuigd dat wij de kinderen van Basisschool De Driehoek hierdoor iets waardevols meegeven waar zij een leven lang plezier aan zullen beleven en veel voordeel van zullen hebben. Nederland is een klein land met een klein taalgebied. Toch zijn we een land met heel veel internationale betrekkingen op allerlei gebied. We hebben dus veel “buitenland”. De meest gebruikte voertaal in dat buitenland is Engels. Deze taal wordt ook steeds meer gebruikt als het gaat om vakliteratuur in het vervolgonderwijs. Op de universiteiten worden colleges in toenemende mate in het Engels gegeven. Kinderen komen ook veel in aanraking met het Engels via muziek, film, het internet en in internationale mailcontacten. In het vervolgonderwijs zie je dat leerlingen of studenten ook stages in het buitenland volgen. In het basisonderwijs is Engels een verplicht vak geworden. Op de meeste scholen wordt dit vanaf het 5e of 7e leerjaar aangeboden. Wij hebben besloten om in alle groepen Engels te geven. Dit betekent dat er per week in de groepen 1, 2 en 3 30 minunten Engels wordt gegeven; in de andere groepen wordt drie kwartier tot 1 uur aan Engels besteed. Veel mensen vragen zich af of dit niet ten koste gaat van andere vakgebieden. Dit is niet het geval. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat vroeg beginnen met Engels positieve effecten heeft op de ontwikkeling van het Nederlands en het leren van andere talen.

Join in volgt de leeftijdsontwikkeling van kinderen. In de onderbouw leren ze Engels zoals ze hun moedertaal hebben geleerd: door te luisteren en hierop te reageren. In de bovenbouw komt hier spreken, lezen en schrijven bij. Met de speciale Unit Zero maken we de kinderen aan het begin van elk leerjaar snel vertrouwd met de Engelse les. En door de vaste opbouw en overzichtelijke structuur is Join in heel makkelijk te organiseren.Voor meer achtergrondinformatie kunt u kijken op de website van Join In

We maken gebruik van cookies om onze website optimaal te laten werken. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.