Hoogbegaafdheid

De Erasmusklas is gevestigd op de Draaimolen, locatie Bachlaan. In eerste instantie werken wij vanuit ons meerbegaafdenbeleid aan een aangepast programma in de klas. Dit betekent dat we het programma inkorten (compacten) en de leerling uitdagen door verrijking. Een enkele keer blijkt dat dit niet voldoende is. Dan kan een leerling op basis van een aantal voorwaarden, genomineerd worden voor de Erasmusklas. Deze groep is voor alle scholen van ons bestuur. Vanaf groep 5 kunnen leerlingen één dag per week in de Erasmusklas worden geplaatst.

Meer informatie kunt u vinden op de site van De Draaimolen