Erasmusklas, hoogbegaafde leerlingen

De Driehoek heeft samen met de 5 andere openbare scholen in Barendrecht die onder de Stichting 3primair vallen, voor hoogbegaafde leerlingen uit de groepen 5 tot en met 8 een passend onderwijsaanbod gerealiseerd. Dit aanbod geldt voor een heel beperkt aantal leerlingen. Het aanbod houdt in dat ze één dag per week naar de Erasmusklas gaan en de rest van de week regulier onderwijs volgen.
Voor sommige hoogbegaafde kinderen kan het helpen, dat zij regelmatig optrekken met ontwikkelings-gelijken. Soms is het lastig voor deze kinderen om een goede werkhouding te ontwikkelen. Het risico bestaat dat ze er te gemakkelijk over gaan denken of hun motivatie kwijtraken.
De Erasmusklas biedt een andere onderwijsomgeving. Er komen zaken aan de orde als filosoferen, debatteren en sociale vaardigheidstraining.
De intern begeleider bepaalt of een leerling in aanmerking komt voor de Erasmusklas. Gezien het heel beperkte aantal plaatsen moet hierbij sprake zijn van een zorgvuldige afweging.
De intern begeleiders van alle basisscholen beslissen in hun overleg over de definitieve plaatsing. Die geldt voor één leerjaar.
De Erasmusklas wordt georganiseerd op basisschool De Draaimolen. Deze school ligt van alle openbare scholen het meest centraal.

Meer informatie kunt u vinden op de site van De Draaimolen

Klik hier voor het Erasmusbulletin maart 2017.
Klik hier voor het Erasmusbulletin november 2016.
Klik hier voor het Erasmusbulletin maart 2016.
Klik hier voor het Erasmusbulletin november 2015.
Klik hier voor het Erasmusbulletin maart 2015.
Klik hier voor het Erasmusbulletin november 2014.