leesschool: meer aandacht voor lezen

 

Zoals op elke school is er aandacht voor lezen. Op Basisschool De Driehoek besteden we hier natuurlijk ook aandacht aan. Het voorlezen, samen lezen, leren lezen, technisch lezen, gemotiveerd lezen en begrijpend lezen zijn verschillende onderdelen van het leesproces. We besteden aan alle vormen van lezen aandacht in de groepen 1 t/m 8. Het plezier in het lezen staat hierbij voorop. Aan het begin van de ochtend en middag lezen alle kinderen van groep 3 t/m 8 in een eigen gekozen leesboek. Basisschool De Driehoek beschikt over een ruime schoolbibliotheek. In de bovenbouwgroepen worden verder de leesstrategieën van begrijpend lezen bij de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur (de zgn. zaakvakken) geïntegreerd aangeleerd en toegepast. Na het lezen van iedere tekst volgt een functionele, betekenisvolle verwerking. Op die manier leren de kinderen in groepjes actief en kritisch te denken bij alle leesteksten (dus niet alleen meer bij het vak begrijpend lezen). Door het geïntegreerd onderwijzen van leesstrategieën bij de zaakvakken krijgen leerlingen hulpmiddelen in handen om hun eigen leesproces te sturen, leesproblemen te overwinnen en zo tot beter leesbegrip te komen. Verder is er veel aandacht voor boekpresentaties en de Kinderboekenweek op basisschool De Driehoek.

 

We maken gebruik van cookies om onze website optimaal te laten werken. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.